PRODUKTY

Články

Odber noviniek

Ak chces od nás odoberať informácie o akciových produktoch, zadaj email.

Aké sú rozdiely v solárnych paneloch


Druhy a približná účinnosť priemyselne vyrábaných solárnych panelov

monokryštalické ‐ účinnosť približne 16 ‐ 19 %
tenkovrstvé články ‐ (amorfné Si, mikrokryštalické, nanokryštalické, polymorfné, iné materiály) ‐ účinnosť približne 6 ‐ 13%
multikryštalické ‐ účinnosť približne 15 ‐ 18%
polykryštalické substráty ‐ účinnosť približne 11 ‐ 15%

Konštrukcie solárnych panelov sú značne rozmanité podľa druhu použitia. U mono, multi a poly kryštalických kremíkových panelov sú po obvode obvykle duralové rámy pre spevnenie celej konštrukcie Fotovoltaického panelu a zároveň k uľahčeniu realizácie uchytenia panelu ku konštrukcii FV systému. Predný krycí materiál je špeciálne kalené sklo, ktoré odoláva i silnému krupobitiu.

Z aplikačného hľadiska sú pre nás najdôležitejšie časti konštrukcie nachádzajúce sa nad povrchom prednej strany FV článkov, teda EVA fólia (ethylen vinil acetát) a kalené sklo (popr. teflon, liata pryskyřice). EVA fólia je organickým materiálom, ktorý môže vykazovať pri silnom ožiarení UV svetlom efekt „ žltnutie „ a teda znížení optickej transparentnosti s nepriaznivým vplyvom na množstvo generovaného elektrické výkonu slnečnými článkami. Krycie kalené sklo je z hľadiska degradácie optických vlastností veľmi stabilným materiálom a ku zníženiu optickej priepustnosti môže dôjsť jedine znečistením povrchu vplyvom okolitého prostredia. Štruktúra panelu tenkovrstvých solárnych článkov je trochu odlišná od konstrukce modulov z kryštalických kremíkových článkov. Je to dané najmä z cela odlišnou technológiou výroby, kedy celá aktívna štruktúra je deponovaná plazmaticky v jednotlivých krokoch na sklenený veľkoplošný substrát.

Monokryštalická štruktúra

Solárne panely (mono- či polykryštalické) sú tvorené z vysokočistých kremíkových článkov. Výrobný proces monokryštalických článkov vyžaduje viac starostlivosti , je oveľa zložitejší s vyššími výrobnými nákladmi. Tieto zvýšené výrobné náklady nie sú zbytočné, keďže účinnosť týchto štruktúr je oveľa vyššia ako pri polykryštalických článkoch. Aj vďaka tomu postačuje menšia využitá plocha na dosiahnutie žiadaného výkonu. Vzhľad týchto článkov sa podobá na štvorce s odrezanými hranami, takže sa ich ľahko dá rozlíšiť od polykryštalických článkov.

Z pohľadu využívania slnečnej energie nie je veľký rozdiel medzi jednotlivými regiónmi Slovenska. Najviac slnečného žiarenia zaznamenávame počas celého roka na juhu Slovenska, najmenej Orave a Kysuciach,   pričom rozdiel medzi najchladnejšími a najteplejšími regiónmi v dopadajúcom množstve energie je len približne 15%.

 

Obr.: Množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia na Slovensku

Ako príklad zanedbateľných rozdielov medzi severom a juhom krajiny uvádzame sumárny prehľad denného a ročného množstva slnečného žiarenia dopadajúceho na 1 m2 za rok v meste Komárno a v Kysuckom Novom Meste, kde rozdiel tvorí len 13%. Viac ako na región je preto potrebné zamerať sa skôr na samotné umiestnenie kolektorov na vhodnom nezatienenom a južne orientovanom mieste. Problematické môžu byť tiež úzke doliny s častou inverziou spôsobujúcou hmlisté počasie, brániace prieniku slnečných lúčov.

 

Komárno

Kysucké Nové Mesto

Mesiac

Množstvo žiarenia pri optimálnom sklone 
[Wh / m2 . deň]

Mesiac

Množstvo žiarenia pri optimálnom sklone
[Wh / m2 . deň]

Január

1476

Január

1442

Február

2368

Február

2263

Marec

3507

Marec

3246

Apríl

4777

Apríl

4156

Máj

5318

Máj

4715

Jún

5586

Jún

4662

Júl

5930

Júl

5059

August

5331

August

4519

September

4542

September

3657

Október

3250

Október

2926

November

1751

November

1563

December

1107

December

1066

Celý rok

3752

Celý rok

3278

Rozdiel: 13 %

 

Tab.: Príklad množstva dopadajúceho slnečného žiarenia na 1 m2 povrchu krajiny.

Slnko k službám - je osvetová kampaň na podporu využitia slnečnej energie na Slovensku. Kampaň je podporená EU - PHARE.


« back

HOME | PRODUKTY | OBCHODNÉ PODMIENKY | ŠTÁTNA PODPORA VÝROBY ENERGIE | KALKULÁCIA | CENNÍK | DOPRAVA | KONTAKT